AÖF'de boş bırakılan soru puanları nasıl etkiler?

AÖF'de boş bırakılan soru puanları nasıl etkiler?AÖF sınav cevapları değerlendirilirken doğru cevaplar için 5 puan verilecektir. Yanlış cevaplar puanları etkileyecek olup 4 yanlış 1 doğruyu götrücek.Boş bıraktığınız sorular dikkate alınmayacak yani puanınızı etkilemeyecektir. Mesela 10 soru doğru yapan 4 soru yanlışı olan ve diğerleri boş olan öğrencinin puan hesaplaması basitçe şöyle hesaplanır. 10*5=50 puanlık doğru cevabı var fakat 4 yanlış soru bir doğru cevabı götürdüğünden 50-5=45 öğrencinin aldığı puan 45 olacaktır.

Sınavlarda öğrenci sayısına bağlı olarak, tek (A), iki (A,B) veya dört (A,B,C,D) kitapçık türü kullanılabilmektedir.


AÖF sınavlarına girmek için gerekli belgeler neler?

- Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi

- Fotoğraflı ve Onaylı Özel Kimlik Belgesi (Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport)

Sınava giriş için gerekli bu iki belgeden biri bile eksik olsa öğrenci sınava alınmaz.

Öğrenciler Sınav Giriş Belgesinde yazılı olan sınav il, ilçe, bina, salon, sıra, tarih ve saatte sınava girmek zorundadırlar.

Öğrenciler sınava girecekleri binayı sınavdan en az bir gün önce mutlaka görmeli ve sınav saatinden bir saat önce sınava gireceği binada hazır bulunmalıdırlar.

AÖF sınavları nasıl değerlendirilir?

AÖF sınavlarının değerlendirilmesi ve ders geçme sistemi Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile bu yönetmeliğin verdiği yetkiye istinaden hazırlanan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Usul ve Esasları ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakülteleri Bağıl Değerlendirme Esaslarına göre belirlenir.

AÖF sınavlarında soru kitapçığı ve cevap kâğıdı olarak iki tür belge kullanılmaktadır. Sınavların değerlendirilmesi, notların kaydı, çizelgelere geçirilmesi, saklanması, öğrenci kütüklerine yazımı ve öğrencilere duyurulmasında bilgi işlem yöntemleri kullanılır.

< href="https://ekampus.anadolu.edu.tr/#/login" target=_blank> AÖF Çıkmış Sorular İçin Tıklayınız
AÖF Ana Sayfa Girişi için Buraya Tıklayınız

Konular