AÖF Ders ekle-sil kayıt yenileme işlemi nasıl yapılır?

AÖF Ders ekle-sil kayıt yenileme işlemi nasıl yapılır?Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yeni eğitim-öğretim yılının kayıt yenileme tarihlerini açıkladı. AÖF kayıt yenileme tarihleri AÖF resmi sitesinde duyuruldu.

AÖF kayıt yenileme kılavuzu indirmek için tıklayınız

AÖF Ders ekle-sil kayıt yenileme işlemi yapmak için tıklayınız

AÖF öğrencileri öğrencilik hallerinin devam etmesi için kayıt yenileme işlemini yaptırmaları gerekiyor.Ders Seçimi ve Tarihleri

Ders seçimi, işlemi aof.anadolu.edu.tr adresi Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu bağlantısından öğrenci
şifresi veya e-devlet şifresi ile ilgili kayıt yenileme tarihleri içinde yapılacaktır. Ders seçimi ilgili kayıt yenileme
tarihinin son günü saat 22:00’de sona erecektir. Ders seçimi ile ilgili açıklamalar aşağıdadır.

Mevcut öğretim yılında ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler bahar döneminde ders seçimini
kendileri yapacaktır.
• Öğrenciler, bir yarıyılda toplam 45 AKTS kredilik ders seçebilir.
• Öğrenci, ders seçimini (ekle/sil); kayıt yenileme tarihleri içinde, sadece o dönem için yapar ve
sonradan itiraz edemez.
• Öğrenci tarafından ders seçilmediğinde o dersten sorumlu olunmayacağı anlamına gelmez.
• Öğrenciler FF harf notlu derslerini seçmeyebilir. Öğrenciler sorumlu oldukları derslerin tamamından
başarılı olmadan mezun olamayacaklarından, seçmedikleri FF harf notlu dersleri dersin açıldığı
sonraki dönem/dönemlerde almak zorundadır.
• Ders seçimine göre ödemesini yapan öğrenci, kayıt yenileme tarihleri içinde ödediği dönem öğretim
gideri tutarının altında olmamak şartıyla, seçtiği dersi silip yerine başka bir ders seçebilecek veya
yeni ders ekleyebilecektir.
• Yeni ders durumuna göre Dönem Öğretim Gideri farkı oluşan öğrenci, fark borçlarını belirlenen tarihlerde ödemelidir.Vakti geçen borçlar için yasal faiz başlatılacaktır.

Ders seçimi üç aşamadan oluşmaktadır:

1. DERS EKLE_SİL İŞLEMLERİ
• Birinci aşamada aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısına öğrenci şifresi veya edevlet şifresiyle girmeniz gerekecektir.
• İkinci aşamada Ders Ekle-Sil İşlemleri butonundan ders seçim işlemi yaparak alacağınız ve
bıraktığınız dersleri belirleyeceksiniz.
• Üçüncü ve son aşamada ise yaptığınız ders seçim işlemini onaylamanız istenecektir.
Yaptığınız ders seçimini onaylamadığınız takdirde, ders seçiminiz geçersiz sayılacaktır. Ders seçiminde
değişiklik yapan öğrencilerin, en son onayladığı ders seçimi geçerli olacaktır ve ödeme bilgileri buna göre
oluşacaktır.

2.KAYIT YENİLEME İÇİN YAPILMASI GEREKEN ÖDEMELER
Ders seçimine göre ödeme bilgileri oluşan öğrenciler, ödemelerini yaparak kayıtlarını yeniletebilir. Kayıt
yenileme tarihleri içinde ödeme bilgileri aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısından
görülebilir ve ödeme yapılabilir.
• Ders seçiminizi yapmadan ödeme bilgileriniz oluşmaz.
• Ders seçimi yapıp ödemenizi gerçekleştiriniz.
Not:Güz/Bahar Dönemi kayıt yenileme için kesin karar vermeden ödeme yapmayınız. Güz/Bahar Dönemi kayıt
yenileme için yatırılan Dönem Öğretim Gideri ile Dönem Öğrenim Ücreti/Dönem Öğrenci Katkı Payı
tutarları iade edilmez ve ödeme yapıldıktan sonra kayıt yenileme işleminden vazgeçilemez.

3.KAYIT YENİLEME İŞLEMİNİN KONTROLÜ
Kayıt yenileme tarihleri içinde öğrenciler, kayıtlarının yenilenip yenilenmediğini, aosogrenci.anadolu.edu.tr
adresi Kayıt Bilgi bağlantısından mutlaka kontrol etmelidir.
Kayıt yenileme işlemini tamamladıktan sonra ekranda halen kayıt yeniletmiş görünmüyorsanız ödeme
yaptığınızı gösteren belge ile kayıt yenilemenin son gününden önce AÖF bürosuna başvurunuz.


Konular