2017 - 2018 AÖF ÖSYS Ek Yerleştirme ve İkinci Üniversite Kayıt Kılavuzu İndir

2017 - 2018 ÖSYS Ek Yerleştirme ve İkinci Üniversite İnternet Başvuru ve AÖF Bürolarından Kayıt İşlemleri Eylül 2016 olarak belirtildi.

2017 - 2018 ÖSYS Ek Yerleştirme ve İkinci Üniversite Kayıt Kılavuzu İndir

2017 - 2018 ÖSYS Ek Yerleştirme ve İkinci Üniversite Kayıt İşlemleri için Tıklayınız

2017 - 2018 ÖSYS Ek Yerleştirme ve İkinci Üniversite Kayıt İşlemleri Nasıl Yapılacak?

I. AŞAMA
1. İNTERNET BAŞVURU İŞLEMLERİ
1.1. İnternet Başvuru Koşulları

İnternet Başvuru Koşulları Ek Yerleştirme 2018 ÖSYS Ek Yerleştirme ile yerleştirilen adaylar https://aof.anadolu.edu.tr/kayit/ adresinin Ek Yerleştirme bağlantısına tıklayarak başvurularını gerçekleştireceklerdir.

İkinci Üniversite İkinci Üniversite Kapsamında;

 Herhangi bir yükseköğretim kurumunun lisans programından mezun olan veya okuyan öğrenciler okudukları veya mezun oldukları programlar ile aynı alanda olmamak üzere açıköğretim sistemine göre eğitim-öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin önlisans veya lisans programlarından herhangi birini tercih edebilirler. Kayıt yaptırabileceğiniz programları görmek için tıklayınız.

 Herhangi bir yükseköğretim kurumunun önlisans programından mezun olan veya okuyan öğrenciler okudukları veya mezun oldukları programlar ile aynı alanda olmamak üzere açıköğretim sistemine göre eğitim-öğretim yapan Açıköğretim Fakültesi’nin önlisans programlarından herhangi birini tercih edebilirler. Lisans programlarını tercih edemezler.Kayıt yaptırabileceğiniz programları görmek için tıklayınız.

 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan KKTC'deki üniversitelerden mezun olan veya okuyan öğrenciler de başvurabilirler.

 Yurtdışı Öğrenci Giriş Sınavı ile Türkiye'deki üniversitelere yerleştirilen yabancı uyruklu öğrenciler de başvuruda bulunabilirler.

 Uyruğundan biri T.C. olup yurtdışı yükseköğretim kurumlarını bitirerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'ndan denklik belgesi alanlar başvurabilirler.

 Herhangi bir yükseköğretim kurumundan kaydı silinenler ile herhangi bir yükseköğretim programında kaydı bulunmayanlar başvuru yapamazlar.

 Yurt dışı yükseköğretim kurumlarında halen kayıtlı olup uyruğundan biri T.C. olan öğrenciler başvuru yapamazlar.

 Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinden mezun olanlar başvuru yapabilirler ancak halen kayıtlı olanlar başvuru yapamazlar.

 Adaylar, https://aof.anadolu.edu.tr/kayit/ adresinin İkinci Üniversite bağlantısına tıklayarak İnternetten başvurularını gerçekleştireceklerdir.

1.2. İnternet Başvuru ve Kayıt Tarihleri

İnternet başvuru işlemleri Eylül 2017 günü başlayıp, Eylül 2017 günü saat 17.00’de sona erecektir. Bu tarihten sonra İnternetten veya başka bir yöntemle başvuru yapılması mümkün değildir.

Herhangi bir sebeple (elektrik kesintisi, teknik arızalar, İnternet sorunları, vb.) başvuruyu kaçırmamanız içi en kısa zamanda başvurunuzu yapınız ve gerekli yazıcı dökümlerini alınız. AÖF bürolarından kayıt işlemleri Eylül 2017 günü başlayıp, Eylül 2017 günü sona erecektir.Eylül 2017 günü de AÖF büroları kayıt işlemleri için açık olacaktır. Eylül 2017 tarihleri arasında mazeretleri nedeniyle kayıt yaptıramayanlar Eylül 2017 tarihinde mazeretlerini kanıtlayan belge ile AÖF bürolarına bizzat başvurarak veya mazeret belgesini AÖF bürosuna getiren yakınları aracılığıyla kayıt yaptırabilirler.

DİKKAT

Basın yoluyla duyurulan İnternet başvuru ve kayıt tarihleri kesinlikle uzatılmayacaktır. Bu tarihler arasında kaydını yaptırmayan adaylar, sonradan kayıt için herhangi bir hak iddia edemez, rapor dâhil mazeret ileri süremez ve kayıt hakkını kaybederler.

 İnternetten başvuru yapmanız kayıt için yeterli değildir. İnternetten başvuru yapmayanlar kayıt yaptıramazlar. İnternetten başvuru yaptıktan sonra istenen diğer kayıt belgeleri ile kayıt süresinin son gününü beklemeden bizzat AÖF bürolarında kaydınızı yaptırınız.

 İnternetten başvuru ve kayıtla ilgili resmî duyurular, Basın İlan Kurumu aracılığıyla gazete ilanlarıyla yapılmıştır. Ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır

1.3. İnternet Başvuru İşlem Adımları

https://aof.anadolu.edu.tr/kayit/ adresinin Türkiye Yeni Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri bağlantısına tıklayınız.
 ÖSYS Ek Yerleştirme ile kayıt hakkı kazandıysanız Ek Yerleştirme bağlantısına,
 İkinci Üniversite kapsamında kayıt yaptıracak iseniz İkinci Üniversite bağlantısına tıklayınız.
 Açıklamalar doğrultusunda başvuru adımlarını tamamlayarak İnternet Başvuru işleminizi gerçekleştiriniz.

1.4. İnternet Başvurusu Sonunda Dökümü Alınacak Belgeler

 İnternet Başvuru Belgesi - Fotoğraflı İmzalı Form - Öğrenci Bilgi Formu
 Başvuru ve Kayıt Bilgileri
 Kayıt Bilgileri Sorgulama Sonuçları
Belge dökümlerini aldıktan sonra, bilgilerinizde hata olup olmadığını dikkatlice kontrol ediniz.Hata var ise 10 dakika bekleme süresinden sonra yeni bir başvuru yapınız.

II. AŞAMA
2. KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kayıt için gerekli belgeler kayıt türlerine göre aşağıda sıralanmış olup sonraki sayfalarda ayrıntılı şekilde açıklanmıştır.

Kayıt Türüne Göre İstenen Belgeler

Ek Yerleştirme 1

1) İnternet Başvuru Belgesi
2) Fotoğraflı-İmzalı Form
3) Öğrenci Bilgi Formu
4) Kayıt Bilgileri Sorgulama Sonuçları
5) Öğrenim Belgesi
(2.5’e bakınız)
6) Fotoğraf
7) Askerlik Durum Belgesi

İkinci Üniversite 1

1) İnternet Başvuru Belgesi
2) Fotoğraflı-İmzalı Form
3) Öğrenci Bilgi Formu
4) Kayıt Bilgileri Sorgulama Sonuçları
5) Öğrenim Belgesi
(2.5’e bakınız)
6) Fotoğraf

1 Açıköğretim Fakültesi Özel Güvenlik ve Koruma Önlisans Programına kayıt yaptıracak adayların ayrıca tam teşekküllü resmî bir hastaneden, bu mesleği yapmayı engelleyecek fiziki ve ruhsal engeli olmadığını, erkek adayların 1.75m’den, kız adayların 1.65m’den kısa olmadığını belgeleyen sağlık kurulu raporu ile sabıka kayıtlarının olmadığını gösteren belgelerini diğer kayıt belgeleri ile birlikte kayıt için AÖF bürosuna vermeleri gerekmektedir.

2.1. İnternet Başvuru Belgesi

İnternet başvuru işlemi sonunda dökümünü aldığınız bu belgeyi siyah tükenmez kalemle imzalayarak kayıt sırasında AÖF bürosuna teslim etmek zorundasınız. Öğrenci hizmetlerinde ve sınavlarda imza uyumsuzluğundan doğacak sorumluluk öğrenciye ait olacaktır. Mazeretli kayıt tarihinde kayıt yaptıran öğrenci yakınları, imzaları mutlaka öğrencinin kendisine attırmalıdırlar.

2.2. Fotoğraflı İmzalı Form

Bu formda, ÖSYM kayıtlarındaki veya yüklediğiniz dijital fotoğraf yer alacaktır. Öğreniminiz süresince kullanacağınız imzanızı dijital ortamda sisteme yükleyebilirsiniz. Yükleyememeniz durumunda imzanızı siyah tükenmez kalemle Fotoğraflı – İmzalı Formdaki ayrılmış alanın dışına taşmayacak şekilde atarak formu diğer kayıt belgeleri ile birlikte kayıt yaptıracağınız AÖF bürosuna teslim ediniz.

İnternet Başvuru Belgesi ve Fotoğraflı – İmzalı Formdaki imzanız dijital ortama
aktarıldığından, bu belgelerdeki imzanız ile öğrencilik hizmeti almak için başvuru dilekçenizdeki imzanızın aynı olması gerekmektedir.

2.3. Öğrenci Bilgi Formu

Öğrenci Bilgi Formu kaydınız yapıldıktan sonra AÖF büro personeli tarafından onaylanarak size geri verilecektir. Formu öğrenci kimlik kartınızı alıncaya kadar, öğrenci olduğunuzu kanıtlamak ve AÖF bürolarından öğrencilik hizmeti alabilmek için kullanacaksınız. Kasım 2017 tarihinden itibaren Öğrenci Kimlik Kartınızı bağlı olduğunuz AÖF bürosundan alırken bu formu büroya teslim ediniz.

2.4. Kayıt Bilgileri Sorgulama Sonuçları

Adayların Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğündeki bilgileri ve Milli Eğitim Bakanlığındaki (MEBSİS)/Yükseköğretim Kurumu (YÖKSİS) öğrenim durumu bilgileri İnternet başvurusu sonucunda dökümü alınan “Kayıt Bilgileri Sorgulama Sonuçları” belgesinde gösterilecektir. Bu belgeyi kayıt anında AÖF bürosuna teslim ediniz. Kayıt yapan AÖF görevlileri adayın Kayıt Bilgileri Sorgulama Sonuçları belgesindeki bilgilerine göre kayıt işlemlerini gerçekleştirecektir. Bilgisine ulaşılan kayıt belgeleri kayıt sırasında sizden istenmeyecektir. Bilgisine ulaşılamayan kayıt için getirilmesi zorunlu belgeler ise formun alt kısmında yer almakta olup bu belgeler kayıt anında AÖF bürosuna teslim edilecektir.

2.5. Öğrenim Belgesi

Öğrenim bilgileriniz kayıt yapan AÖF görevlilerince sorgulanacak ve Ek Yerleştirme ile kayıt yaptıracakların “Mezun Bilgisine”, İkinci Üniversite kapsamında kayıt yaptıracakların “Mezun veya Öğrenci Bilgisine” ulaşılan adayların kayıtları öğrenim belgesi alınmadan yapılacaktır. Mezun veya öğrenci bilgisine ulaşılamayan adaylar aşağıdaki açıklamalara göre öğrenim belgesini kayıt anında AÖF bürosuna teslim edeceklerdir.

Öğrenim belgesinin AÖF bürosu veya mezun olduğu okul tarafından onaylanmış fotokopisi ile kayıt yaptırılacaktır. Bir Yükseköğretim Kurumunda kayıtlı olan adaylar kayıtlı olduğu Yükseköğretim Kurumu tarafından Aslının Aynıdır onaylı öğrenim belgeleriyle kayıt yaptırabilirler. Bunun dışında diğer resmî veya özel kuruluşlarca onaylanmış öğrenim belgelerinin fotokopisi ile kayıt yapılmaz.Öğrenim belgesini AÖF bürosuna onaylatacak adaylar öğrenim belgesinin aslını ve fotokopisini AÖF bürosuna götürmek zorundadırlar.

Öğrenim belgesinin aslı görülmeden AÖF bürosunca Aslının Aynıdır onayı yapılmaz. Öğrenim belgesini kaybedenler ise mezun oldukları okuldan alacakları Diploma Bilgilerini İçeren Öğrenim Belgesinin onaylı fotokopisi ile kayıt yaptıracaklardır.

Öğrenim belgesindeki kimlik bilgileri ile nüfus cüzdanınızdaki bilgilerin (adı, soyadı, baba adı vb.) aynı olması gerekmektedir. Bu bilgilerinizde farklılık varsa bu farklılığa ait yasal belgenizi öğrenim belgenizle birlikte vermek zorundasınız (evlilik nedeniyle soyadı değişenler hariç). Eğer öğrenim belgenizdeki bilgiler hatalı ise mezun olduğunuz okula başvurarak öğrenim belgenizin arkasına açıklama yaptırmanız gerekmektedir.

Öğrenim Belgesi

Ek Yerleştirme

 Diplomanın Onaylı Fotokopisi

Adaylar, diplomalarının onaylı fotokopisi ile kayıt
yaptıracaklardır. Diplomasını kaybedenler ise mezun oldukları
okuldan alacakları diploma bilgilerini içeren öğrenim belgesinin
onaylı fotokopisi ile kayıt yaptıracaklardır.

 Geçici Mezuniyet Belgesinin Onaylı Fotokopisi
Diploması düzenlenmemiş olanlar geçici mezuniyet belgesinin
onaylı fotokopisi ile kayıt yaptıracaklardır.

Öğrenim Belgesi

İkinci Üniversite

Yükseköğretim Kurumundan Mezun Olanlardan İstenecek Öğrenim Belgesi

 Diplomanın Onaylı Fotokopisi

Herhangi bir yükseköğretim kurumundan mezun olan adaylar,diplomalarının onaylı fotokopisi ile kayıt yaptıracaklardır.Diplomasını kaybedenler ise mezun oldukları okuldan alacakları diploma bilgilerini içeren öğrenim belgesinin onaylı fotokopisi ile kayıt yaptıracaklardır.

 Geçici Mezuniyet Belgesinin Onaylı Fotokopisi

Diploması düzenlenmemiş olan adaylar, okullarından aldıkları geçici mezuniyet belgesinin onaylı fotokopisi ile kayıt yaptıracaklardır.

 Yurt Dışı Mezuniyet Belgesi

Yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumundan mezun olmuş, uyruğundan biri T.C. olanlar, mezuniyet belgesinin onaylı fotokopisi yanında, Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) alınan denklik belgesinin onaylı fotokopisini de vermek zorundadırlar.Örgün Yükseköğretim Kurumunda Kayıtlı Olanlardan İstenecek Öğrenim Belgesi

 Öğrenci Belgesi

Herhangi bir örgün yükseköğretim kurumunun lisans veya önlisans programına kayıtlı öğrenciler, 2017-2018 öğretim yılında öğrenci olduğunu gösteren öğrenci belgesinin aslını kayıt belgesi olarak vereceklerdir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki Üniversitelerde Okuyanlardan İstenecek Öğrenci Belgesi ÖSYM’nin Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki Üniversitelerde okuyan öğrenciler, 2017-2018 öğretim yılında öğrenci olduğunu gösteren öğrenci belgesinin aslını, öğrenci belgesi farklı dillerde yazılmış ise ayrıca Türkçe çevirisinin fotokopisini kayıt belgesi olarak vereceklerdir. Yükseköğretim Kurumlarından alınan öğrenci belgelerinde öğrencinin okuduğu program mutlaka belirtilmelidir.

Yukarıda sayılan öğrenim belgeleri dışında kalan, ilişik kesme belgesi, geçici denklik belgesi,mezuniyeti belirten düz yazılar, temel kursu bitirme diploması, başarı durum belgesi ve sertifikalar, mezuniyet belgesi yerine kesinlikle kabul edilmez ve bu belgelerle kayıt yapılmaz.

2.6. Fotoğraf

Dijital ortamda alınan fotoğrafların kayıt için uygun olmaması hâlinde, adaydan, 4,5x6 cm boyutunda,son altı ay içinde, yüzü açık, adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde, cepheden çekilmiş dört adet fotoğraf istenecektir. İki adedi öğrenci kayıt dosyasının içine konacak, diğer iki adet fotoğraf,İnternet başvuru sitesinden dökümünü aldığınız Fotoğraflı-İmzalı Form ile Öğrenci Bilgi Formuna yapıştırılacaktır. Tüm fotoğraflar aynı olmalıdır. Fotoğrafı yukarıdaki niteliklere uymayan adayların kayıtları yapılmayacaktır. Fotoğraflar taranarak dijital ortama aktarıldığından fotokopi, bilgisayar vb. yollarla çoğaltılmış fotoğraflar kabul edilmeyecektir.

2.7. Askerlik Durum Belgesi

Kayıt yaptıracak 1977 (dâhil) ile 1993 (dâhil) yılları arası doğumlu erkek adaylar İnternetten yapılan başvuruda beyan edilen Askerlik Durumuna ilişkin belgesini kayıt için AÖF bürosuna vereceklerdir.

Adayların e-Devlet kapısı üzerinden aldıkları Askerlik Durum Belgesi de kayıt işlemlerinde kabul edilecektir.

Askerlik şubesinden alınan belgedeki ilişiksizlik tarihi AÖF bürosunda kayıt yapılan tarihi kapsamalıdır.

 Yabancı askerlik şubelerinden belge alacak adaylar, kaydın son gününü beklemeden başvurularını yaparak askerlikle ilişiksiz belgesini almalıdırlar.

 Sağlık nedeniyle askerî hastanelerden alınan ve adayın askerliğe elverişli olmadığını gösteren raporlar, askerlik şubelerince değerlendirilip ilişiksiz belgesi düzenlenmesi gerekmektedir. Sadece rapora dayanarak kayıt yapılamaz.

 Silinti, kazıntı ve karalama olan, mührü olmayan ya da okunmayan belgeler kabul
edilmeyecektir. Belge üzerindeki düzeltmeler askerlik şubesi tarafından yapılmış ise düzeltilen kısımlar mühürletilip imzalatılacaktır.

 Askerlikle İlişiksiz Belgesinin aslını (noter onaylı suret, fotokopi, faks kayıt için kabul edilmez) diğer kayıt belgeleri ile birlikte kayıt süresi içinde teslim etmeyen adayların kayıtları kesinlikle yapılmayacaktır.

 T.C. uyruklu olup AÖF Lefkoşa Bürosunda kayıt yaptıracak adaylar da yukarıdaki açıklamalara uygun olarak askerlikle ilişiksiz belgesini vermek zorundadırlar.

 1111 sayılı Askerlik Kanunu’nun 35/C maddesi gereğince; 29 yaşından büyük öğrencilere Öğrenci Durum Belgesi verilememektedir.

İkinci Üniversite kapsamında kayıt yaptıracak erkek öğrencilere askerlik hizmeti verilmediğinden kayıtlarda Askerlik Durumu Belgesi istenmeyecektir.

III. AŞAMA
3. KAYIT İÇİN YAPILMASI GEREKEN ÖDEMELER
3.1. Dönem Öğrenci Katkı Payı

ÖSYS Ek Yerleştirme ile kayıt yaptıracak adaylar Bakanlar Kurulu Kararı gereğince, Dönem Öğrenci Katkı Payı tutarını ödemeyeceklerdir.

Ancak İkinci Üniversite kapsamında kayıt yaptıracak adaylar ise 25.08.2015 tarih ve 29456 sayılı Bakanlar Kurulu kararının 11/3 maddesi “Bir yükseköğretim programına kayıtlı iken ikinci bir yükseköğretim programına kayıt yaptırılması halinde ikinci yükseköğretim programına ait öğrenci katkı payları, öğrencilerin kendileri tarafından karşılanır.” hükmü gereğince Dönem Öğrenci Katkı Payını ödeyeceklerdir.

Bakanlar Kurulu kararı gereği öğrencilerin öğrenim durumlarına göre alınması gereken ₺35.50 dönem öğrenci katkı payı tutarı tüm öğrencilerin kayıt işlemleri bittikten sonra fark yapılarak banka sistemine yüklenecektir. Öğrencilerin ₺35.50 dönem öğrenci katkı payı tutarını 09-13 Kasım 2015 tarihleri arasında ödemeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra yasal faiz uygulanacaktır.

3.2. Dönem Öğretim Gideri

Kayıt yaptıracak adaylar ilgili Bakanlar Kurulu Kararı gereğince kitap, sınav hizmetleri, basılı malzemeler ve diğer hizmetler karşılığı olan ve Anadolu Üniversitesince belirlenen Dönem Öğretim Gideri tutarını ödeyeceklerdir.

İnternet başvuru işlemi tamamlanıp kayıt için gerekli belgeler hazırlandıktan sonra Dönem Öğretim Gideri tutarı ödenmelidir.

Adaylar ödeme yaparken üniversite adı-kayıt türü–program belirterek ödemesini gerçekleştirmelidir (Örneğin, Anadolu Üniversitesi – İkinci Üniversite - İktisat vb.). Yapılan ödeme sonunda alınan dekont üzerindeki kimlik bilgileri, ödeme miktarı ve kayıt türü-program bilgileri mutlaka kontrol edilmelidir. Kayıt yaptırılacak kayıt türü-program dışında, başka bir kayıt türü-programa para yatırılması hâlinde kaydın yapılması mümkün olmayacaktır.

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinden her ne sebeple olursa olsun kaydı silinenler ile programlardan mezun olanlar tekrar bu fakültelere yeni kayıt yaptırabilmek için, varsa kaydının silindiği veya mezun olduğu programa ait eski borçlarını ödemek zorundadırlar. Bu borçlarını ödemeden yeni kayıtları yapılmaz

3.3. Ödeme Yöntemleri

Kayıt için yapmanız gereken ödemeleri VakıfBank aracılığıyla aşağıdakilerden biriyle gerçekleştirebilirsiniz:

 Kredi Kartı İle Ödeme

(Herhangi bir bankanın kredi kartı ile İnternet başvurunuzu yaptıktan sonra ödeme yapabilirsiniz.Ancak, kayıt tarihinin son günü provizyon işlemleri nedeni ile kredi kartıyla ödeme yapamazsınız.)

 Şubeden Ödeme
 İnternet Bankacılığından Ödeme
 ATM’den Ödeme (Kartla/Kartsız)
 Telefon Bankacılığı ile Ödeme

Posta havalesi, banka havalesi ve EFT gibi yollarla yapılan ödemeler kabul edilmemektedir.

DİKKAT

Ödemelerini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki Ziraat Bankası aracılığıyla yapan
öğrenciler, kayıt yaptırırken banka dekontunu AÖF Lefkoşa Bürosuna teslim etmek
zorundadır.

 Kayıtla ilgili ödemelerin zamanında yapılmamasından veya yanlış yapılmasından doğacak sonuçlardan Anadolu Üniversitesi sorumlu değildir.
 Banka dekontunu öğrenim süresince saklayınız. Dekont daha sonra Üniversite
yetkililerince istenebilir.

3.4. Dönem Öğretim Gideri Alınmayacak Öğrenciler

3.4.1. Çeşitli Kanunlar Kapsamındaki Öğrenciler

14/2/2012 tarih ve 4 sayılı Anadolu Üniversitesi Yönetim Kurulu Kararı gereğince aşağıda sayılan kanunlar kapsamında görevlerini ifa ederken hayatlarını kaybedenlerin eş ve çocuklarından Dönem Öğretim Gideri alınmayacaktır:

 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47 nci maddesi,
 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun,
 23/4/1981 tarihli ve 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun,
 28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu
 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu.
Ayrıca;
 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamındaki malullerin kendileri ile eş ve çocuklarından,
 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında şeref aylığı alanlar ile bunların eş ve çocuklarından da yaş sınırlaması olmaksızın Dönem Öğretim Gideri alınmayacaktır.

Yukarıda sayılan kanunlar kapsamına giren öğrenciler Dönem Öğretim Giderinden muaf olduğu için ödeme yapmayacaklardır. Öğrenciler bu kanunlar kapsamına girdiklerine veya bu kanunlar kapsamında aylık bağlandığına dair resmi belgeyi diğer kayıt belgeleriyle birlikte AÖF bürosuna teslim edeceklerdir.

Öğrencilerin aldığı resmi belgede hangi kanun kapsamına girdiği, kanun maddesi ile birlikte açıkça yazılmış olmalıdır.

3.4.2. Engelli Öğrenciler

5/6/2013 tarih ve 13 sayılı Anadolu Üniversitesi Yönetim Kurulu Kararı gereğince engellilik oranı %40 ve daha fazla olan öğrencilerden Dönem Öğretim Gideri alınmaz.

Engellilik oranı %40 ve daha fazla olan öğrenciler bu durumlarını Sağlık Kurulu Raporu ile belgelendirmelidirler. Bu durumdaki öğrencilerimiz, Dönem Öğretim Giderinden muaf olduğu için ödeme yapmayacaklardır.

Öğrencilerimiz, engellilik oranını da gösteren Sağlık Kurulu Raporunu, diğer kayıt belgeleriyle birlikte AÖF bürosuna teslim edeceklerdir. Engelli öğrencilerimiz İnternet başvuru işlemini yapıp, engelli olduklarına dair Sağlık Kurulu Raporu ile diğer kayıt belgelerini tamamladıktan sonra ödemesini yapmadan AÖF bü- rosuna başvuracaklardır.

AÖF büro görevlileri öğrencilerin Sağlık Kurulu Raporlarına göre Dönem Öğretim Gideri ödettirmeden kayıtlarını gerçekleştireceklerdir.

3.4.3. Dönem Öğretim Gideri İade İşlemleri

3.4.1. ve 3.4.2. maddeler kapsamında olmakla birlikte dönem öğretim giderini ödeyen öğrenciler,ödedikleri tutarın iade edilebilmesi için banka dekontu aslı/kredi kartı ödeme bilgilendirme çıktısının banka tarafından “Aslının Aynıdır” onaylı dökümü ve durumlarını gösteren belgeyi dilekçeye ekleyerek AÖF bürosuna vermeli ya da Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Merkez Büro Yöneticiliği Yunus Emre Kampüsü 26470-ESKİŞEHİR adresine göndermelidir. Paranın iadesi için dilekçede banka ve şube adı, öğrenciye ait IBAN numarası mutlaka bulunmalıdır. Aksi hâlde dilekçe işleme alınmayacaktır.

IV. AŞAMA
4. AÖF BÜROLARINDAN KAYIT

Adaylar yukarıdaki üç aşamayı tamamladıktan sonra Eylül 2017 tarihleri arasında AÖF bürolarına bizzat başvurarak kayıt işlemlerini yaptırabilir. Eylül 2017 günü de AÖF büroları kayıt işlemleri için açık olacaktır.

Eylül 2017 tarihleri arasında mazeretleri nedeniyle kayıt yaptıramayanlar Eylül 2017 tarihlerinde mazeretlerini kanıtlayan belge ile AÖF bürolarına bizzat başvurarak veya mazeret belgesini AÖF bürosuna getiren yakınları aracılığıyla kayıt yaptırabilirler.

 İşlemlerinizi kolay ve hızlı bir şekilde yaptırabilmek ve sıra beklememek için lütfen kayıt tarihlerinin son günlerini beklemeyiniz.

 Kayıt için istenen belgeler bu kılavuzda belirtilen niteliklere uygun hazırlanmamış ise kabul edilmez.Eksik belge ile kayıt yapılmaz ve belge tamamlamak üzere ek süre verilmez.

 Kayıt belgelerini posta ile gönderen adayların kayıtları kesinlikle yapılmayacaktır.

 Kayıt için hazırlanan belgelerden ve bu belgelerdeki bilgilerin doğruluğundan, kayıt yaptıran öğrenciler sorumludur. AÖF bürosuna teslim edilen belgelerin bu kılavuzda tanımlanan esaslara ve kurallara uyup uymadığı incelenecek ve herhangi bir eksiklik veya hatalı belge belirlenmesi hâlinde ilgili Dekanlık tarafından öğrencinin kaydı iptal edilecektir.

 Öğrencilerimizin kayıt tarihi Fakülteye kayıt yaptırdıkları tarihtir. Kayıt yaptıran öğrenciler kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren illerdeki AÖF bürolarına başvurarak her türlü öğrencilik hizmetini alabilirler.

 Kayıt yaptırdıktan sonra şifrenizi AÖF bürosundan, 0 850 200 46 10-19 (10 hat) ya da 444 10 26 numaralı telefondan alabilirsiniz.

 Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin bir programında hâlen kayıtlı olan öğrencilerin, 2017-2017 öğretim yılında başka bir programa kayıt yaptırabilmeleri için mevcut kayıtlarını sildirmeleri gerekmektedir.

 2017-2018 öğretim yılı Güz Döneminde kayıt yaptıran öğrenci, öğretime devam etmek istemesi halinde Bahar Dönemi kayıt yenileme tarihlerinde, kaydını yeniletmesi gerekmektedir.Kayıt işlemleri illerdeki AÖF bürolarında yapılacaktır. AÖF bürolarının adresleri için tıklayınız.

5. DERS KİTAPLARININ DAĞITIMI, SINAVLARDA SORUMLU OLUNACAK ÜNİTELER

Öğrencilerin ders kitapları kayıt esnasında AÖF bürolarından verilecektir. Kayıt esnasında verilemeyen ders kitapları daha sonra AÖF bürolarından alınabilecektir. Ayrıca öğrencilerimiz ders kitaplarının dijital versiyonuna (PDF) (http://eogrenme.anadolu.edu.tr) adresinin Çalışma Alanım bölümünden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak erişebilirler.

AÖF bürosundan aldığınız ders kitaplarınızın, kayıt yaptırdığınız program ve derslere ait olup olmadığını kontrol ediniz. Eksiklik veya yanlışlık olması durumunda AÖF büronuza başvurunuz.Öğrencilerin okuyacakları derslerin sınavlarında sorumlu olacakları üniteler (www.anadolu.edu.tr/acikogretim) adresinde yayımlanmaktadır.

6. ÖĞRENCİ KİMLİK KARTI

Öğrenci kimlik kartı, Fakülteye kayıtlı öğrenci olduğunuzu gösteren belgedir. Kayıt yaptıran öğrenciler, öğrenci kimlik kartlarını Kasım 2017 tarihinden itibaren bağlı oldukları AÖF bürosundan alacaklardır.2017-2018 öğretim yılından itibaren öğrenci kimlik kartlarında bandrol uygulaması kaldırılmıştır.

7. ENGELLİ ÖĞRENCİLERİN YAPACAKLARI İŞLEMLER

Sınavlara, engelli sınav salonlarında katılmak isteyen görme, yürüme ve ellerini kullanamayan engelli öğrencilerimiz, sağlık raporunun fotokopisini AÖF bürosuna başvurarak kayıt esnasında teslim etmelidir. Bu öğrenciler, sınav engel durumlarının Fakülte kayıtlarına işlenmesini AÖF büro görevlilerinden özellikle istemelidirler. Öğrenciler fakülte kayıtlarına engel durumlarının işlenip işlenmediğini öğrenmek için (www.anadolu.edu.tr/acikogretim/turkiye-programlari) adresi Öğrenci Girişi bağlantısından T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak kontrol etmeleri gerekmektedir. Sınav durumu Engelli görünmeyenler ile sağlık raporunun fotokopisini vermeyenler diğer öğrencilerle birlikte sınava alınacaklardır.

8. DERS TRANSFERİ VE MUAFİYET İŞLEMLERİ

Bir yükseköğretim programından mezun veya bir yükseköğretim programında;

 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I – II
 Türk Dili I – II
 Yabancı Dil I – II
 Temel Bilgi Teknolojileri I – II
ders/derslerini alıp başaran öğrenciler ders transferi ve muafiyet başvurusunda bulunabilirler.

Muafiyet ile ilgili ayrıntılı bilgi www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinin Duyurular bölümünde ayrıca ilan edilmektedir.

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca bu kılavuzda açıklanan kural ve kararları konu alan başvuruların değerlendirmeye alınmayacağı önemle duyurulur.

İnternet Başvuru, Kayıt, Kayıt Yenileme ve Öğrenci Kılavuzlarında yer alan programlar, program kapsamları, öğretim yöntemleri, kurallar ve işlemler; yasama, yürütme ve yargı organları ile Yükseköğretim Kurulu, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin yetkili kurullarınca alınan kararlar gereği değiştirilebilir. Duyurusu yapılan işlemler, yeni kararlara göre yürütülür.

İLETİŞİM

Açıköğretim Sistemi Etkileşim Merkezi 0850 200 46 10-19 (10 Hat) ve 444 10 26

#sor|izle|öğren
AÖF Büro Adresleri

Bu kılavuzda yer alan maddeler, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hazırlanmış olup ilgili Fakültelerin Yönetim Kurulu Kararları ile kabul edilmiştir.

BAĞLANTILAR

Öğrenci hizmetleriyle ilgili detaylı bilgilere Öğrenci Kılavuzundan ulaşabilirsiniz.

İnternet başvuru işlemlerine başlamak için buraya tıklayınız.

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar