AÖF Dikey geçiş ile kayıt yaptıran öğrenciler için ders muafiyeti uygulanıyor mu?

Dikey Geçiş kapsamında kayıt yaptıran öğrenciler, Türk Dili I – II, Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I – II, Yabancı Dil I – II ve Temel Bilgi Teknolojileri I – II, derslerinden ilgili Fakülte tarafından muaf tutulmaktadır.

Bu kapsamda, öğrencilerin kayıt yaptırdıkları anda muafiyet ile ilgili başvuru yapmalarına gerek yoktur.

AÖF Ana Sayfa Girişi için Buraya Tıklayınız

AÖF Dikey geçiş ile kayıt yaptırınca öğretim süresi ne kadar olacak?

Dikey Geçiş kayıt türünden Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerinin lisans programlarının 5. yarıyıla kayıt yaptıran öğrencilerin önceki öğretim yılları olan dört yarıyıl öğretim süresine dâhil olmaktadır.

Başka bir deyişle Dikey Geçiş kayıt türü ile lisans programlarının 5. yarıyıla kayıt yaptırdığınızda toplam öğretim süreniz de 5. yarıyıl olmaktadır.

AÖF Ana Sayfa Girişi için Buraya Tıklayınız

AÖF Ara ve dönem sonu sınav notunun başarı notuna katkısı ne kadardır?

Açıköğretim sistemine göre öğretim yapılan programlarda (İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında İngilizce okutulan dersler ve ödevi olan dersler hariç) yapılan sınavlar sonucunda alınan notların, başarı notuna katkı oranları; ara sınav notunun % 30’u, dönem sonu sınav notunun %70’tir.

Bir Dersin Başarı Notu = (Ara Sınav Notu X %30) + (Dönem Sonu Sınav Notu X %70) değerlerinin toplamı ile hesaplanır.

Örneğin; “Çağdaş Felsefe” dersinin ara sınavında 60, dönem sonu sınavında 80 alan bir öğrencinin başarı notu şu şekilde hesaplanmaktadır.

Başarı Notu = (60 X %30) + (80 X %70) => Başarı Notu = 18 + 56 => Başarı Notu = 74

AÖF başarı notu nedir,kaç olursa geçilir?

Başarı notu, dönem içi notları ile dönem sonu sınav notunun katkılarıyla hesaplanır. Dönem içi notları; ara sınav, kısa sınav, sözlü sınavı, ödev ve uygulamalı çalışmalara verilen notlardan oluşur.

Her ders için dönem içi ve dönem sonu değerlendirmelerinin türü ve başarı notuna katkı oranları ilgili Birim Yönetim Kurulunca belirlenir.

Bir dersin başarı notu; öğrencinin o dersin dönem içi etkinliklerinden (ara sınav ve varsa diğer eğitim-öğretim etkinlikleri) aldığı puanların yüzdesi ve dönem sonu sınav puanının yüzdesinin toplanması ile elde edilen puandır.

Açıköğretim Fakültesinde ders geçme notları aşağıdaki gibidir. Öncelikle eskisi gibi sınıf geçme olayının olmadığını belirtelim. Dönemlik kredili sistemde, ders geçilir geçilemeyen dersler bir sonraki aynı dönemde alt sınıftan alınır.

Açıköğretim Diploma notumu nasıl öğrenebilirim?

Diplomalar üzerinde diploma notu veya mezuniyet notu gibi ifadeler yer almamaktadır. Mezun olduğunuzda diplomanız ile birlikte verilen Not Durum Belgesinde (Transkript) genel not ortalamanız yer almaktadır.
Not Durum Belgeniz (Transkript) yoksa size en yakın AÖF bürolarından alabilirsiniz.

AÖF Ana Sayfa Girişi için Buraya Tıklayınız

AÖF başarı notu alt sınır değeri kaçtır?

Açıköğretim sistemine göre öğretim yapılan programlarda öğrencilerin notlarının BDS katılabilmesi için ham başarı notlarının belirli bir baraj değerini aşması gerekmektedir. Başka bir deyişle ders bazında Başarı Notuna Alt Sınır (BNAS) uygulanmaktadır. Başarı notuna alt sınır değeri (İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında İngilizce okutulan dersler hariç) 25’tir.

*** AÖF öğrenci değerlendirme sistemi değişti.İlgili sayfaya ulaşmak için buraya tıklayınız

AÖF Akademik danışmanlık derslerine katılım ücretli mi?

Merkezlere göre, hafta içi akşamları veya hafta sonları yapılan akademik danışmanlık dersleri için hiçbir ücret alınmamakta, öğrenci kimliği/öğrenci tanıtım kartı gösterilerek dersliklere girilebilmektedir.

Akademik danışmanlık derslerine katılım için herhangi bir kayıt ya da başvuru yapmamız gerekiyor mu?

Akademik Danışmanlık derslerine öğrenci kimlik veya tanıtım kartı gösterilerek dersliklere girilebilmektedir. Akademik Danışmanlık derslerine katılım zorunlu değildir.

AÖF Ana Sayfa Girişi için Buraya Tıklayınız

AÖF akademik danışmanlık yeri ve saatleri 2017

Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelere kayıtlı öğrencilerimiz, Akademik Danışmanlık Hizmetleri kapsamında, bazı dersleri yüz yüze alabilme olanağı elde etmektedir.

2017 – 2018 öğretim yılında Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine kayıtlı öğrencilere yönelik yüz yüze verilen akademik danışmanlık dersleri Güz Döneminde Kasım 2017 günü başlayacak Ocak 2018 tarihinde sona erecektir.

Akademik Danışmanlık ve Uygulama Hizmetleri 2017-2018 Güz Dönemi Ders Listesi İçin Buraya Tıklayın

AÖF af kapsamında kayıt ne demek?

26 Kasım 2014 tarih ve 29187 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 2547 Sayılı Kanuna, 6569 Sayılı Kanunun 32. Maddesi ile eklenen Geçici 68. Maddesinde “Yükseköğretim kurumlarından bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilişiği kesilen öğrenciler, ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş ay içinde başvuruda bulunmaları halinde geçici 58 inci maddede yer alan esaslara göre, ilgili yükseköğretim kurumunda açılmış program ve ders var ise takip eden eğitim-öğretim yarıyılında, yoksa takip eden eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilirler.”denilmektedir.

AÖF Sınav Yerleri

Açıköğretim Sınav Giriş Yerleri Sorgulama Sayfası

AÖF GİS

Anadolu Üniversitesi Görevli İşlemleri Sistemi

Anadolu Üniversitesi Görevli İşlemleri Paneli Giriş

Açıköğretim sınavlarında görev verilebilmesi için "Anadolu Üniversitesi Görevli İşlemleri Sistemi"nde görevlilere ait istenilen tüm bilgiler eksiksiz olarak doldurulmalı.

ÜNİVERSİTEMİZİN BÜTÜN AKADEMİK VE İDARİ PERSONELİNİN DİKKAT VE BİLGİLERİNE:

Anadolu Üniversitesi 15-16 Aralık 2013 tarihlerinde ve bundan sonraki yapacağı bütün sınavlarda ücret ödemelerini BANKA IBANI üzerinden gerçekleştirecektir. Lütfen aşağıdaki Anadolu Üniversitesi bilgi notunu okuyup verilen (http://sinav.anadolu.edu.tr/augis/) wep sitesine girip yeni üye girişi kaydı yaparak BANKA IBAN numaranızı ve diğer bilgilerinizi güncelleyiniz. Banka Iban numarası, cep telefonu, e-posta adresiniz girilmesi gereken zorunlu bilgilerdir. Aksi taktirde sistem üzerinden görev verilmesi mümkün olmayacaktır.

AÖF Dikey Geçiş

Açıköğretim Dikey Geçiş İnternet Başvuru,Kayıt Tarihleri ve İşlemleri ile İlgili Güncel Duyuru ve Haberlerin Yer Aldığı Sayfalar...

AÖF Dikey Geçiş Kayıt Başvuruları Nasıl Yapılacak?

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Fakültesinin önlisans programlarından mezun olan öğrenciler Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin lisans programlarına sınavsız* "Dikey Geçiş" kapsamında kayıt yaptırabilirler.

*Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine sınavsız Dikey Geçiş kapsamında kayıt için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girme şartı bulunmamaktadır.

Önlisans mezunları Dikey Geçiş kapsamında mezuniyet alanlarına göre açıköğretim sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 5. yarıyılına doğrudan veya 5. yarıyılına fark dersler alarak kayıt için başvurabilirler.

AÖF Yatay Geçiş

AÖF Yatay Geçiş İnternet Başvuru,Kayıt Tarihleri ve İşlemleriyle İlgili Güncel Duyuru ve Haberler...

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar

İçeriği paylaş