AÖF başarı notu nedir,kaç olursa geçilir?

AÖF başarı notu nedir,kaç olursa geçilir?Başarı notu, dönem içi notları ile dönem sonu sınav notunun katkılarıyla hesaplanır. Dönem içi notları; ara sınav, kısa sınav, sözlü sınavı, ödev ve uygulamalı çalışmalara verilen notlardan oluşur.

Her ders için dönem içi ve dönem sonu değerlendirmelerinin türü ve başarı notuna katkı oranları ilgili Birim Yönetim Kurulunca belirlenir.

Bir dersin başarı notu; öğrencinin o dersin dönem içi etkinliklerinden (ara sınav ve varsa diğer eğitim-öğretim etkinlikleri) aldığı puanların yüzdesi ve dönem sonu sınav puanının yüzdesinin toplanması ile elde edilen puandır.

Açıköğretim Fakültesinde ders geçme notları aşağıdaki gibidir. Öncelikle eskisi gibi sınıf geçme olayının olmadığını belirtelim. Dönemlik kredili sistemde, ders geçilir geçilemeyen dersler bir sonraki aynı dönemde alt sınıftan alınır.

AÖF dönemlik kredili sistemde katalog notlandırılması kullanılmıyor. Bu kısaca “şu notu alırsan kesin geçersin” diye bir şeyin olmaması anlamına geliyor. Bunun nedeni çan eğrisi denen şey, çan eğrisinde ders geçme veya kalma notları, sınıftaki diğer öğrencilerin başarısına göre değişiyor.

AÖF Başarı Notu – Harf Notu

84,00-100 – AA (geçti)
77,00-83,99 – AB (geçti)
71,00-76,99 – BA (geçti)
66,00-70,99 – BB (geçti)
61,00-65,99 – BC (geçti)
56,00-60,99 – CB (geçti)
50,00-55,99 – CC (geçti)
46,00-49,99 – CD (Genel Not Ortalaması: 2.00’nin üstündeyse geçer)
40,00-45,99 – DC (Genel Not Ortalaması: 2.00’nin üstündeyse geçer)
33,00-39,99 – DD (Genel Not Ortalaması: 2.00’nin üstündeyse geçer)
0-32,99 – FF (kaldı)


Bu listeye göre incelersek -ki başarısı normalden yüksek bir sınıfın başarı harf notları bunlar- 50 ve üstü puan alan için sorun yok. 33 puan ile 49 arası ise öğrencinin genel not ortalamasının 2.00′dan yüksek olup olmamasına göre belirlenecek. Yani genel not ortalamanız 2.00 üzerindeyse bu dersten geçersiniz.

GNO’nun 2.00′nin üzerine çıkması önceki dönemdeki derslerinizden geçmenizi sağlamaz. Her dönem kendi içinde değerlendirilir.

Bir ders için dönem sonu notunuz ise şöyle hesaplanıyor:

Vizeden aldığınız notun %30′u:

Finalden aldığınız notun %70′i:

Vizeden 30, Finalden 60 aldıysanız: Ders notunuz 51 eder. Bu notla geçebilirsiniz.

30 sayısının %30 : 9

60 sayısının %70 : 42Derslerden geçebilmek için kaç puan almalıyım ? Açık Öğretim ders geçme notları:

Arasınavda (vize) aldığınız notun %30′u ve dönem sonu sınavında (final) aldığınız notun %70‘i alınarak o dersten normal puanınız hesaplanır ve sisteme HARF NOTU şeklinde girilir. Ortalamanız 50 veya 50′nin üstündeyse (CC) o dersten geçersiniz. Altındaysa yani harf notunuz şunlardan biriyse: CD, DC, DD dönem içi (diğer derslerin) genel not ortalamanıza bakılır. Not ortalamanız 2.00′ın üzerindeyse bu derslerden geçmiş sayılırsınız.

Mezun olabilmek için kaç kredilik ders almam gerekiyor?

Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerine kayıtlı öğrencilerin mezun olabilmeleri için; önlisans programlarında en az 120 ECTS kredilik, lisans bölümlerinde 240 ECTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarı ile tamamlayan FF, YZ, DZ notu olmayan, GNO’sı en az 2.00 olan ve diğer yükümlülükleri yerine getiren öğrenciler mezun olabilirler. Bu kredilerin altında eksik kredi ile mezun olunamaz.

Bütün dersleri başarmış FF, YZ ve DZ notu olmayan ancak, GNO 2.00’ın altında kalan öğrencilerin, mezun olabilmeleri için CC’nin altında not aldığı dersleri tekrar etmek suretiyle GNO’nı 2.00’ye yükseltmeleri gerekmektedir. Bu durumda olan öğrenciler, ilgili dönemde kayıt yenileterek CC’nin altında not aldığı dersleri tekrar eder ve GNO’nı 2.00 veya üstüne çıkartırsa mezun olabilirler.

AÖF Ana Sayfa Girişi için Buraya Tıklayınız