AÖF başarı puanı nasıl hesaplanır?

MADDE 13 - (1) Öğrenci başarısının değerlendirilmesinde "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi" kullanılır. Bu sistemin uygulama esasları ilgili fakülte kurulunun önerisiyle Senato tarafından karara bağlanır.

(2) Başarı notu, Senato tarafından belirlenen esaslara göre harf notuna çevrilir.

a) Harf notları ve katsayıları şunlardır:

AÖF Harf Notu Katsayısı

AA 4,00

AB 3,70

BA 3,30

BB 3,00

BC 2,70

CB 2,30

CC 2,00

CD 1,70

DC 1,30

DD 1,00

FF 0,00

b) Bu harf notlarına ek olarak;

AÖF sınavı sonuçlarına itiraz etmek için süre ne kadar?

MADDE 14 - (1) Öğrenci, sınavı takip eden 5 işgünü içinde sınav sorularına itiraz edebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

(2) Öğrenci, sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren 5 işgünü içinde sınav sonuçlarına itiraz edebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

AÖF sınavı sonuçlarını öğrenmek için tılayınız

AÖF Not ortalaması nasıl hesaplanır? Ders tekrarı nasıl icap eder?

MADDE 15 - (1) Öğrencinin başarı durumu; her dönemin sonunda dönem not ortalaması (DNO) ve genel not ortalaması (GNO) ile belirlenir. Not ortalaması, not ortalamasına katılan her dersin kredi değeriyle o dersten alınan notun katsayısı çarpılarak bulunan değerlerin toplamının, bu derslerin toplam kredi değerine bölünmesiyle bulunur. Bu işlem, bir dönemde harf notu oluşan dersler için yapılırsa DNO; o zamana kadar harf notu oluşmuş tüm dersler için yapılırsa GNO elde edilir. GNO hesaplanırken tekrar edilen ders bulunması durumunda bu dersten alınan en son not ve kredisi dikkate alınır. Not ortalamaları virgülden (,) sonra iki basamaklı olarak gösterilir.

AÖF Ders transferi ve muafiyeti nedir?

MADDE 16 - (1) Anadolu Üniversitesi Merkezi Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Sistemine göre öğretim yapan fakültelere kayıt yaptıracak öğrencinin ders transfer işlemlerinde; daha önceden almış ve başarmış olduğu Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (III), Türk Dili (III), Yabancı Dil (III) ve Temel Bilgi Teknolojileri (III) dersleri için MU harf notu verilir ve bu notlar Not Durum Belgesinde MU harf notu ile gösterilir. Bu derslere ilişkin ders transferi talebi, sadece bir kez olmak üzere ilgili fakülte kurulu tarafından belirlenen tarihler arasında yapılır.

AÖF bölümler arası geçiş var mı?

MADDE 17 - (1) Merkezi Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Sistemine göre öğretim yapan fakültelere kayıtlı olan öğrenci, birim yönetim kurulunun önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayıyla belirlenen kontenjan dahilinde bu fakültelerin bölüm/programları arasında geçiş yapabilir.

AÖF Ana Sayfa Girişi için Buraya Tıklayınız

AÖF diploma ve belge almak için neler gerekli?

MADDE 18 - (1) Kayıtlı olduğu önlisans programında en az 120 AKTS kredilik, lisans programında en az 240 AKTS kredilik ders alıp tüm derslerini başarıyla tamamlayan, FF, YZ ve DZ harf notu olmayan, GNO'su en az 2,00 olan ve diğer yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciye Diploma (karekodlu) ve Diploma Eki (Diploma Supplement) verilir.

(2) Kayıtlı olduğu lisans programının ilk 4 yarıyılından en az 120 AKTS kredilik ders alarak başarılı olan, FF, YZ ve DZ harf notu olmayan, GNO'su en az 2,00 olan ve diğer yükümlülüklerini yerine getiren öğrenci, programdan kaydını sildirmek koşuluyla önlisans diploması alabilir.

(3) Mezuniyet dereceleri diplomaya yazılmaz. Öğrenciye, mezuniyetine kadar almış olduğu derslerdeki başarı durumunu gösteren Not Durum Belgesi verilir.

Açıköğretim sistemine ara dönemde yatay geçiş yapabilir miyim?

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Önlisans ve Lisans Programlarına Fakülte Yönetim Kurulu Kararlarıyla Ara Dönem Olduğu İçin 2014-2015 Öğretim Yılı Bahar Döneminde Ek Madde-1’e Göre Yatay Geçişle Öğrenci Alınmamasına Karar Verilmiştir.

2017-2018 öğretim yılı için “Yatay Geçiş” başvuru tarihlerini (http://aof.anadolu.edu.tr) adresinin “Duyurular” bölümünden ”Yatay Geçiş Duyurusu” ndan takip ediniz.

AÖF Ana Sayfa Girişi için Buraya Tıklayınız

Son sınıf öğrencisiyim AÖF'ye yatay geçiş yapabilir miyim?

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 10/07/2014 tarihli yazısında “2014-2015 eğitim öğretim döneminden ön-ce yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olan hazırlık sınıfı, ara sınıflar ve son sınıf dahil olmak üzere öğrencile-rin söz konusu Ek-Madde 1. maddeden yararlanmasına, bu durumdaki adayların intibakının ilgili kurullar tara-fından yapılmasına karar verilmiştir.” denilmektedir. Dolayısıyla kontenjan dahilinde yatay geçiş başvurusunda bulunabilirsiniz.

AÖF yatay geçiş başvurusunda bulunmak için tıklayınız

AÖF Ana Sayfa Girişi için Buraya Tıklayınız

AÖF Sınav soruları ve cevap anahtarlarına nasıl ulaşabilirim?

Geçmiş yıllardan günümüze kadar yapılmış açıköğretim sınavlarının soruları Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sınav Yayınlama Sisteminde yayımlanmaktadır.

(http://sinav.eogrenme.anadolu.edu.tr) adresinden TCKN ve şifrenizle oturum açarak çıkmış sınav sorularına bakabilir ve cevap anahtarı kısmından soruların doğru cevaplarını görebilirsiniz.

Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültesi öğrencilerinin sınav soruları ve cevap anahtarları sınavın yapıldığı günü takip eden üç iş günü içerisinde Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sınav Yayınlama Sisteminden yayınlanmaktadır.

(http://sinav.eogrenme.anadolu.edu.tr) adresinden Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sınav Yayınlama Sistemine erişebilirsiniz.

AÖF şifre almak istiyorum!

Hatırlatma kaydınız yok ise yeni şifre talebinde bulunmak için şahsen AÖF Etkileşim Merkezinin (Çağrı Merkezi) 444 10 26 numaralı telefonunu aramanız ya da herhangi bir AÖF bürosuna başvurmalısınız. Posta, e-posta veya üçüncü şahıslar aracılığıyla yapılacak başvurularda şifre alamazsınız.

Eğer AÖF şifre hatırlatma kaydı yaptırdıysanız “Şifre Hatırlatma” sayfasına giderek şifrenizi öğrenebilirsiniz.

Şifremi bir yakınım alabilir mi?

Şifre, öğrenciye ait olup başkasının görmemesi veya bilmemesi gerekmektedir. Bu nedenle anne, baba, kardeş, eş gibi yakınlarına öğrenci adına şifre kesinlikle verilmemektedir.

AÖF Şifre Hatırlatma Sayfası Giriş için Tıklayınız

AÖF şifre değiştirme işlemi nasıl yapılır?

Şifre değişikliğinizi (www.anadolu.edu.tr/acikogretim) adresinin Öğrenci Girişi bölümündeki Şifremi Değiştirmek İstiyorum linkinden gerçekleştirebilirsiniz.

e-Posta ve öğrenci girişi bölümlerinde şifrenizin aynı olduğunu ve yapacağınız şifre değişikliğinin her iki hizmette de geçerli olacağını unutmayınız.

AÖF şifre değiştirme işlemi yapmak için tıklayınız

AÖF Ana Sayfa Girişi için Buraya Tıklayınız

AÖF Şifre İşlemleri

AÖF şifre alma,öğrenme,değiştirme,unutma/hatırlatma işlemleri

AÖF Şifremi kaybettim hatırlamıyorum, Yeni şifre alabilirim miyim?

Şifresi bulunmayan öğrenciler (www.anadolu.edu.tr/acikogretim) adresinin Öğrenci Girişi bölümündeki Şifremi Unuttumlinkinden, AÖF bürolarına bizzat başvurarak ya da 0850 200 46 10 - 19 (10 hat) veya 444 10 26 numaralı telefonları arayarak şifre alabilirler.

Şifreniz size özel olup, diğer şahıslara vermeniz hâlinde doğacak sorumluluk size aittir.

AÖF Şifre işlemleri için tıklayınız

AÖF Ana Sayfa Girişi için Buraya Tıklayınız

AÖF Diploma Ne Zaman, Nasıl Alınır?

AÖF diploma ne zaman verilir? Diplomalar, dönem sonu sınavı sonuçları İnternetten açıklandıktan sonra 20 gün içinde hazırlanarak mezunlarımıza verilmek üzere bağlı oldukları AÖF bürolarına gönderilmektedir. Ancak staj yükümlülüğü bulunan öğrenciler stajlarını tamamladıklarını belgeledikten veya laboratuvar uygulama dersi bulunan öğrenciler laboratuvar uygulama dersini tamamladıktan sonra diplomalarını alabilirler.

AÖF Dikey geçiş ile kayıt yaptıran öğrenciler için ders muafiyeti uygulanıyor mu?

Dikey Geçiş kapsamında kayıt yaptıran öğrenciler, Türk Dili I – II, Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I – II, Yabancı Dil I – II ve Temel Bilgi Teknolojileri I – II, derslerinden ilgili Fakülte tarafından muaf tutulmaktadır.

Bu kapsamda, öğrencilerin kayıt yaptırdıkları anda muafiyet ile ilgili başvuru yapmalarına gerek yoktur.

AÖF Ana Sayfa Girişi için Buraya Tıklayınız

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar

İçeriği paylaş