AÖF ders transferi ve muafiyet işlemleri sadece yeni kayıt olanlar için mi?

Kayıtlı öğrenciler için son kez muafiyet başvuruları alınacaktır!

2016-2017 öğretim yılından itibaren sadece yeni kayıt yaptıracak öğrenciler, ilgili fakülte yönetim kurulu tarafından belirlenen tarihler arasında (kayıt döneminde) muafiyet başvurusunda bulunabilecektir.

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde kayıtlı öğrencilerin,

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I – IIT
ürk Dili I – II
Yabancı Dil I – II
Temel Bilgi Teknolojileri I – II

ders/dersleri için ders transferi ve muafiyet başvuruları; 21-30 Aralık 2015 tarihleri arasında yapılacaktır.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri dışında bir yükseköğretim programından mezun olan ya da bir yükseköğretim programında yukarıda adı geçen ders/dersleri alıp başaran ve muafiyet talep edecek öğrencilerden,A. “Muafiyet İşlemleri” menüsünde e-devlet sorgusu üzerinden bir yükseköğretim programına ait mezuniyet bilgisi bulunanlar;

AÖF Ders Transferi ve Muafiyet İşlemleri Başvurusu Yapmak için Tıklayınız

www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresi “Öğrenci Girişi” bağlantısından T.C. Kimlik Numarası ve Şifresi ile giriş yaparak “Muafiyet İşlemleri” menüsünde gerekli alanları Aralık 2017 tarihleri arasında doldurarak internet başvurusunu tamamlaması yeterlidir.

B. “Muafiyet İşlemleri” menüsünde e-devlet sorgusu üzerinden bir yükseköğretim programına ait mezuniyet bilgisi bulunmayanlar;

Aralık 2017 tarihleri arasında "www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresi “Öğrenci Girişi” bağlantısından T.C. Kimlik Numarası ve Şifresi ile giriş yaparak “Muafiyet İşlemleri” menüsünde gerekli alanları doldurarak internet başvurusunu tamamlamalı ve öğrenim durumuna göre aşağıdaki belge/belgelerini AÖF Bürosuna teslim etmelidir.

Mezun öğrenciler yukarıda adı geçen derslerin tümünden,Kayıtlı/kaydı silinmiş/lisans programından kaydını sildirerek önlisans diploması alan öğrenciler, alıp başarılı oldukları ders/derslerden ders transferi ve muafiyet talebinde bulunabilir.

Daha önce Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde kayıtlı iken yukarıda adı geçen veya bunlara eşdeğer ders/dersleri almış ve başarmış ya da mezun olmuş öğrencilerin kayıtlı olduğu programdaki muafiyet işlemleri, ilgili Fakülte tarafından yapılır.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde ÖSYM Öğrenci Numarası ile kaydı bulunan, T.C. kimlik numarası bulunmayan öğrenciler, muafiyet işlemleri için Aralık 2017 tarihleri arasında AÖF Bürosuna başvurması gerekmektedir.

Mezun öğrenciler yukarıda adı geçen derslerin tümünden,Kayıtlı/kaydı silinmiş/lisans programından kaydını sildirerek önlisans diploması alan öğrenciler, alıp başarılı oldukları ders/derslerden ders transferi ve muafiyet talebinde bulunabilir.

Daha önce Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde kayıtlı iken yukarıda adı geçen veya bunlara eşdeğer ders/dersleri almış ve başarmış ya da mezun olmuş öğrencilerin kayıtlı olduğu programdaki muafiyet işlemleri, ilgili Fakülte tarafından yapılır.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde ÖSYM Öğrenci Numarası ile kaydı bulunan, T.C. kimlik numarası bulunmayan öğrenciler, muafiyet işlemleri için Aralık 2017 tarihleri arasında AÖF Bürosuna başvurması gerekmektedir.

Mezun öğrenciler yukarıda adı geçen derslerin tümünden,Kayıtlı/kaydı silinmiş/lisans programından kaydını sildirerek önlisans diploması alan öğrenciler, alıp başarılı oldukları ders/derslerden ders transferi ve muafiyet talebinde bulunabilir.

Daha önce Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde kayıtlı iken yukarıda adı geçen veya bunlara eşdeğer ders/dersleri almış ve başarmış ya da mezun olmuş öğrencilerin kayıtlı olduğu programdaki muafiyet işlemleri, ilgili Fakülte tarafından yapılır.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde ÖSYM Öğrenci Numarası ile kaydı bulunan, T.C. kimlik numarası bulunmayan öğrenciler, muafiyet işlemleri için Aralık 2017 tarihleri arasında AÖF Bürosuna başvurması gerekmektedir.

UYARILAR Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I – II, Türk Dili I – II, Yabancı Dil I – II (İngilizce, Almanca ve Fransızca) ve Temel Bilgi Teknolojileri I – II ders/dersleri dışındaki ders transferi ve muafiyet talepleri kabul edilmez.

Bir yükseköğretim programında kaydı bulunmayan ve sadece lise mezuniyeti bulunan öğrenciler muafiyet başvurusunda bulunamaz. Ancak bir yükseköğretim programından mezun olan ya da yukarıda adı geçen ders/dersleri alıp başaran öğrenciler, muafiyet başvurusunda bulunabilir.

Dikey Geçiş kapsamında kayıt yaptıran öğrenciler (Bir Meslek Yüksek Okulundan ya da bir önlisans programından mezun olup kayıt yaptıran), yukarıda adı geçen ders/derslerden muaf tutulur. Bu öğrencilerin adı geçen ders/derslerin muafiyeti için ayrıca başvuruda bulunmasına gerek yoktur.

Yatay Geçiş kapsamında kayıt yaptıran öğrencilerin kayıt yaptırdığı programlar arasında muafiyet talebinde bulunması halinde, muafiyet başvurusu kabul edilmez.

Muafiyet başvurusunda bulunacak öğrencilerin, Aralık 2017 tarihleri arasında Öğrenci Sayfasındaki muafiyet ile ilgili adımları takip etmesi, başvurusunu sayfasındaki açıklamalara göre eksiksiz yerine getirmesi gerekmektedir.

Kayıtlı öğrenciler için muafiyet başvuruları, Aralık 2017 tarihleri arasında son kez yapılacak olup, Aralık 2017 tarihi mesai bitiminden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Muafiyet işlemleri için başvurusunu tamamlamayan ya da başvuru adımlarındaki işlemleri eksik yerine getiren öğrencinin ders transferi ve muafiyet başvurusu kabul edilmeyecektir.

2017-2018 öğretim yılından önce kayıt yaptıran ve 2017-2018 öğretim yılında kayıt yaptırıp muafiyet başvurularını kaçıran öğrenciler de bu tarihler arasında muafiyet başvurusunda bulunabilir.

Muafiyet başvurusunda bulunacak öğrenciler, yukarıda adı geçen ve Öğrenci Sayfasında listelenen tüm derslerden muafiyet talep edebilecektir. (Öğrenciler, daha önceki muafiyet başvurularında olduğu gibi hem Güz hem Bahar Dönemi dersleri için muafiyet başvurusunda bulunabilecektir.)

Daha önce muafiyet işlemi gerçekleştirilen ve Akademik Durum bağlantısında muaf olduğu dersler “MU” notuyla gösterilen öğrencilerin ayrıca başvuruda bulunmasına gerek yoktur.

Geçmiş dönemlerde yapılan muafiyet işlemleri için iptal talebinde bulunan (muafiyet istemeyen) öğrencilerin, muafiyet talepleri kabul edilmeyecektir.

Aralık 2017 tarihleri arasında öğrencilerin muafiyet talep etmediği ya da muafiyet talep etse bile bu talebinin kabul edilmediği dersler için sonraki dönemlerde muafiyet talepleri kabul edilmeyecektir.

Muafiyet için gerekli belgeler AÖF Bürosuna teslim edilene kadar Aralık 2017 tarihleri arasında Öğrenci Sayfasında muafiyet işlemlerinde değişiklik/iptal işlemi yapılabilir. Ancak belge teslim edildikten sonra değişiklik/iptal talepleri kabul edilmeyecektir.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri dışındaki bir yükseköğretim programından yukarıda adı geçen almış ve başarmış olan öğrenci; herhangi bir yükseköğretim kurumundan mezun ise; öğrenim durumunun e-Devlet üzerinden doğrulanması durumunda diploma/geçici mezuniyet belgesinin aslı ya da onaylı fotokopisi istenmeksizin (A maddesindeki aşamalara göre) muafiyet başvurusunu yapar. e-Devlet üzerinde bilgisi yoksa muafiyet İnternet başvurusunu tamamladıktan sonra; diploma/geçici mezuniyet belgesi aslı ya da onaylı fotokopisini; kayıtlı/kaydı silinmiş/lisans programından kaydını sildirerek önlisans diploması almış ise; onaylı transkriptini ilgili Fakülte tarafından ilan edilen tarihler arasında Anadolu Üniversitesi AÖF Bürosuna teslim eder (B maddesindeki aşamalara göre).

Muafiyet İşlemleri” menüsünde bir yükseköğretim programına ait mezuniyet bilgisi bulunan öğrencilerin son talebine (onayına) göre muafiyet işlemleri yapılacaktır.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde ÖSYM Öğrenci Numarası ile kaydı bulunan, T.C. kimlik numarası bulunmayan öğrencilerden muafiyet işlemleri için Aralık 2017 tarihleri arasında AÖF Bürosuna başvurması yeterlidir. Bu durumdaki öğrencilerin, ayrıca “Muafiyet İşlemleri” menüsüne girmesine gerek bulunmamaktadır. Ancak bu durumda olup bazı derslerden muafiyet istemeyen öğrencilerin Aralık 2017 tarihleri arasında “Muafiyet İşlemleri” menüsüne girmesi gerekmektedir.

Öğrenciler; Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde 2017-2018 öğretim yılı Güz Döneminde Ara ve Dönem Sonu Sınavlarına gireceği muafiyet kapsamındaki derslerden muafiyet talep edebilir. Dönem Sonu sınavları sonucunda bu derslerin notunun CC ve üzerinde olması halinde ise muafiyet işlemi yapılmaz; CC’nin altında bir not ise bu dersin muafiyet talebi değerlendirilir.

Muafiyet başvurusunda bulunan tüm öğrencilerin muafiyet sonucu, başvurular bittikten sonra 45 (kırkbeş) gün içerisinde açıklanacaktır. Bunun haricinde, muafiyet sonucu bireysel olarak açıklanamaz, bu yöndeki talepler kabul edilmeyecektir. Muafiyet sonuçlarının açıklandığı, www.anadolu.edu.tr/acikogretim sayfasında “Duyurular” kısmında ilan edilecektir.

Muafiyet sonuçları açıklandıktan sonra, 5 (beş) iş günü itiraz süresi vardır. Öğrencilerin, internet başvurusunda seçilen (işaretlenen) derslerin açıklanan muafiyet sonucuna itirazı var ise bu süre içerisinde AÖF bürosuna başvurarak, itiraz formunu doldurması gerekmektedir. İtiraz süresinden sonra yapılan muafiyet itirazları kabul edilmeyecektir.

DİKKAT

Muafiyet işlemleri, “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Ders Transferi ve Muafiyet Esasları”na göre yapılmaktadır.

Buna göre muafiyet başvurusunda bulunacak öğrencilerin aşağıdaki uyarıları dikkate alması gerekmektedir.

Fotokopi, posta, kargo, faks, e-posta, mühürsüz, imzasız ve onaysız vb. belgeler kabul edilmemektedir.Yabancı dildeki belgeler vb. belgeler kabul edilmemektedir. Muafiyet başvurularında yabancı dildeki belgelerin kurum/noter onaylı Türkçe çevirileri ile başvurulması gerekmektedir.Bazı üniversitelerin transkriptlerinde bir dersin ismi sadece (örneğin) TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ olarak yer almaktadır.

Transkriptte bu dersin yıllık olduğuna/bir yıl boyunca alındığına dair bir açıklama var ise hem TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ I hem TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ II derslerine muafiyet işlemi yapılmaktadır. Ancak herhangi bir açıklama yok ise, o ders verilen transkriptte hangi dönemde yer alıyorsa Fakültemizde o döneme karşılık gelen derse muafiyet işlemi yapılmaktadır. (Transkriptte Güz ve Bahar dönemleri ile ilgili bir açıklama yok ise; tek dönemler Güz Dönemi, çift dönemler Bahar Dönemi olarak kabul edilmektedir.)

Bu nedenle; muafiyet talep edilen bir dersin yıllık sistemde/bir yıl boyunca alındığı transkriptte belirtilmemiş ise; bu durumdaki öğrencilerin, ilgili dersin yıllık sistemde/bir yıl boyunca aldığını belgelendiren bir yazı/belge ile başvurması gerekmektedir.

Muafiyet başvurusunda bulunacak öğrencilerin; muafiyet işlemlerinin nasıl yapıldığını, hangi belgelerinin kabul edilip edilmediğini gösteren adı geçen esasları ve Aralık 2017 tarihleri arasında “Muafiyet İşlemleri” menüsündeki açıklamaları dikkatli bir şekilde okuması gerekmektedir.

Muafiyet ile ilgili duyuruya ve ayrıntılı bilgiye www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinden ulaşabilir, tüm sorularınız ve cevapları için #sor|izle|öğren bağlantısından yararlanabilirsiniz.

İLETİŞİM

Açıköğretim Sistemi Etkileşim Merkezi 0850 200 46 10-19 (10 hat) ya da 444 10 26
e-Posta aofbilgi@anadolu.edu.tr
AÖF Büro Adresleri

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Sponsorlu bağlantılar

Son yorumlar